Extra maatregelen

Oiterpe neemt een reeks maatregelen om de lessen niet enkel plezant, maar ook veilig en conform de wettelijke verplichtingen te laten verlopen.

Hieronder vind je een greep uit de afspraken die Oiterpe maakt met lesgevers, leden en ouders.

Richtlijnen voor leden en ouders

Bekijk hier de richtlijnen voor leden en ouders.
Mogen we je vragen deze richtlijnen goed te bekijken en na te leven? Enkel door samen ons best te doen, houden we het veilig.

Begeleiding van de lesgevers

De lesgevers ontvingen uitgebreid uitleg en een schriftelijk document met richtlijnen over  de maatregelen en werkwijze.

Een bestuurslid is aanwezig bij de eerste week om de leden te helpen opvangen.

De lesgevers ontvangen van Oiterpe een “coronapakket” met mondmasker en enveloppe, desinfecterende handalcohol, ontsmettingsdoekjes, …

Grootte van de groep

Groepen van meer dan 20 personen (inclusief lesgever) worden opgesplitst.

We verdelen de groep over 2 lessen of over 2 aparte buitenspeelplaatsen, elk met eigen meerderjarige lesgever.

De les

De lessen worden ingekort. We voorzien een pauze tussen twee opeenvolgende lessen zodat de ene groep weg is voor de andere aankomt.

De les wordt ook inhoudelijk aangepast aan de ondergrond en de minimumafstand (vb. verplaatsingen, sprongen, grondwerk, aanrakingen zijn nog niet mogelijk).

Afstand

Fysiek contact kan nog niet, behalve bij huisgenoten.

We voorzien steeds een afstand van minstens 1,5 meter tussen 2 personen.

Wanneer we sporten en bewegen, opteren we voor minstens 3 meter afstand.

Lesgevers en begeleiders dragen een mondmasker wanneer de afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd wordt.

Handhygiëne

Oiterpe ontsmet de handen van de leden en lesgevers vóór en na elke les met handalcohol.

Materiaal

Het gebruik van gemeenschappelijk materiaal wordt tot een absoluut minimum beperkt.

We zullen ook geen turnmateriaal (vb. matten) kunnen gebruiken.

Indien materiaal nodig is (vb. muziekinstallatie, deurklinken, kegel of hoepel), wordt dit door slechts één persoon aangeraakt.

Schoonmaken en ontsmetten

Na elke les worden klinken, stekkers, knoppen, en eventueel ander gebruikt of aangeraakt materiaal schoongemaakt door een lesgever.

Het toilet wordt enkel in noodgevallen gebruikt. Indien het toilet is gebruikt, wordt die voor en na gebruik ontsmet.

Basismaatregelen

Deze basismaatregelen blijven van kracht voor iedereen:

1. Was je handen
2. Hoest of nies in een papieren zakdoek of in de binnenkant van je elleboog.
3. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
4. Blijf thuis als je ziek bent.
5. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
6. Vermijd fysiek contact met anderen.
7. Houd minstens 1,5 m afstand.

 

We evalueren de maatregelen en sturen bij, waar nodig.