Coronamaatregelen

UPDATE 4 december 2021

Hieronder geven we een kort overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector vanaf 4 december 2021 op basis van de beslissingen door het Overlegcomité van 3 december 2021.

Richtlijnen voor leden en ouders

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. We sommen ze hier voor je op.

 Mondmaskers (+6j)

  • Van zodra je een indoor sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen. Dit is nu van toepassing voor sporters vanaf 6 jaar!
  • Tijdens het sporten moet je geen mondmasker dragen.
  • Je mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te drinken.
  • Lesgevers houden het mondmasker op.

Ouders

We vragen de ouders steeds minstens anderhalve meter afstand te houden tegenover andere mensen (bv. op de parking). Gelieve een mondmasker te dragen.
Bij grote groepen waar de afstand niet verzekerd kan worden, zullen de lesgevers de kinderen buiten opwachten.

Ziek of risicocontact?

Kom niet naar de les:

  • als je instructies hebt gekregen van school of CLB om geen buitenschoolse activiteiten te doen,
  • als je ziek bent of je ziek voelt,
  • als je de laatste 10 dagen een hoog risicocontact had met een besmette persoon (ook als je zelf geen symptomen hebt).

Bij twijfel, blijf thuis.

Heb je al lessen bijgewoond en blijk je COVID-19 te hebben? Verwittig Oiterpe dan zo snel mogelijk op info@oiterpe.be of bel naar je lesgever.

 Handhygiëne

Oiterpe ontsmet de handen van de leden en lesgevers vóór en na elke les met handalcohol. Na toiletbezoek worden handen gewassen.

Verluchting

De zalen worden zo veel mogelijk verlucht. Tijdens de les wordt een CO2-meter geplaatst.

Basismaatregelen

Deze basismaatregelen blijven van kracht voor iedereen:

1. Was je handen
2. Hoest of nies in een papieren zakdoek of in de binnenkant van je elleboog.
3. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
4. Blijf thuis als je ziek bent.
5. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
6. Vermijd fysiek contact met anderen.
7. Houd minstens 1,5 m afstand.

Bedankt om ons te helpen deze  richtlijnen vlot op te volgen!