Coronamaatregelen

Oiterpe neemt een reeks maatregelen om de lessen niet enkel plezant, maar ook coronaveilig en conform de wettelijke verplichtingen te laten verlopen.

Hieronder lees je de richtlijnen voor leden en ouders. Daarnaast vind je een greep uit de afspraken die we maakten met lesgevers, de scholen, en de sportdienst. Bedankt om ons hierin te helpen!

Richtlijnen voor leden en ouders

Aankomst 

Wacht buiten tot een lesgever je komt ophalen om de zaal te betreden.
Respecteer hierbij de onderlinge afstand van anderhalve meter.

  • Wachtplaats Mijlpaal: graspleintje vlakbij de fietsenstalling waar de houten locomotief staat.
  • Wachtplaats Vuurtoren: speelplaats die grenst aan de zaal.
  • Wachtplaats Keiskant: grasveld aan de ingang
  • Wachtplaats Bourgoyen: pleintje voor de ingang

Ouders

Ouders mogen het schoolterrein of de sportzaal niet betreden.

Enkel voor en na de les peutergym mag één ouder zijn/haar peuter begeleiden naar de zaal. Die ouder draagt een mondmasker.

We vragen de ouders steeds minstens anderhalve meter afstand te houden tegenover andere mensen (bv op de parking).

Geen kleedkamers

Er mag geen gebruik gemaakt worden van de kleedkamers. Kom dus in je sportoutfit naar de les.

Ziek of risicocontact?

Kom niet naar de les:

  • als je instructies hebt gekregen van school of CLB om geen buitenschoolse activiteiten te doen,
  • als je ziek bent of je ziek voelt,
  • als je de laatste 10 dagen een hoog risicocontact had met een besmette persoon (ook als je zelf geen symptomen hebt).

Bij twijfel, blijf thuis.

Heb je al lessen bijgewoond en blijk je COVID-19 te hebben? Verwittig Oiterpe dan zo snel mogelijk op info@oiterpe.be of bel naar je lesgever.

Mondmaskers

Iedereen ouder dan 12 jaar: draag steeds een mondmasker.

Enkel tijdens het dansen, fitnessen of turnen mag het mondmasker uit.

Voor je naar de les vertrekt

Ga thuis naar het toilet en was je handen voor je naar de les komt.
Kom in je sportkleren naar de les.

Breng mee

  • Een extra laagje kleding of trui (we ventileren de ruimtes wat vaker)
  • Schoenen voor buiten (bij buitenles)
  • Een eigen herbruikbare, genaamtekende watefles.

Bedankt om ons te helpen deze  richtlijnen vlot op te volgen!

Welke maatregelen neemt Oiterpe nog?

Begeleiding van de lesgevers

De lesgevers ontvingen uitgebreid uitleg en een schriftelijk document met richtlijnen over  de maatregelen en werkwijze.

We voorzien voor de lesgevers desinfecterende handalcohol, ontsmettingsdoekjes, …

Grootte van de groep

Oiterpe respecteert de richtlijnen rond het maximaal aantal personen dat aanwezig mag zijn in een zaal. Hierdoor worden sommige lesgroepen verkleind of opgesplitst.

Afstand en mondmaskers

Lesgevers en begeleiders dragen vanaf nu constant met een mondmasker. We houden zo veel mogelijk de afstand van 1,5 meter.  Ook tussen de lesgevers onderling zal de afstand van 1,5m bewaard blijven.

Handhygiëne

Oiterpe ontsmet de handen van de leden en lesgevers vóór en na elke les met handalcohol. Na toiletbezoek worden handen gewassen.

Verluchting

De zalen worden zo veel mogelijk verlucht.

Schoonmaken en ontsmetten

Na de les wordt de vloer, toilet en eventueel aangeraakt materiaal schoongemaakt.

Contact tracing

Als een coronabesmetting na de les zou worden vastgesteld, werkt Oiterpe volop mee aan contact tracing

Basismaatregelen

Deze basismaatregelen blijven van kracht voor iedereen:

1. Was je handen
2. Hoest of nies in een papieren zakdoek of in de binnenkant van je elleboog.
3. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
4. Blijf thuis als je ziek bent.
5. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
6. Vermijd fysiek contact met anderen.
7. Houd minstens 1,5 m afstand.