Coronamaatregelen

Vanaf 1 september 2021 vervallen alle coronamaatregelen bij het sporten en bij de organisatie van sportactiviteiten volledig.

De lesgevers van Oiterpe blijven momenteel een mondmasker dragen tijdens het lesgeven.

Richtlijnen voor leden en ouders

Ouders

We vragen de ouders steeds minstens anderhalve meter afstand te houden tegenover andere mensen (bv. op de parking). Gelieve een mondmasker te dragen.
Bij grote groepen waar de afstand niet verzekerd kan worden, zullen de lesgevers de kinderen buiten opwachten.

Ziek of risicocontact?

Kom niet naar de les:

  • als je instructies hebt gekregen van school of CLB om geen buitenschoolse activiteiten te doen,
  • als je ziek bent of je ziek voelt,
  • als je de laatste 10 dagen een hoog risicocontact had met een besmette persoon (ook als je zelf geen symptomen hebt).

Bij twijfel, blijf thuis.

Heb je al lessen bijgewoond en blijk je COVID-19 te hebben? Verwittig Oiterpe dan zo snel mogelijk op info@oiterpe.be of bel naar je lesgever.

Mondmaskers

Iedereen ouder dan 12 jaar draagt een mondmasker bij het verplaatsen naar de zaal. Tijdens het dansen, fitnessen of turnen mag het mondmasker uit.

Handhygiëne

Oiterpe ontsmet de handen van de leden en lesgevers vóór en na elke les met handalcohol. Na toiletbezoek worden handen gewassen.

Verluchting

De zalen worden zo veel mogelijk verlucht.

Basismaatregelen

Deze basismaatregelen blijven van kracht voor iedereen:

1. Was je handen
2. Hoest of nies in een papieren zakdoek of in de binnenkant van je elleboog.
3. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
4. Blijf thuis als je ziek bent.
5. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
6. Vermijd fysiek contact met anderen.
7. Houd minstens 1,5 m afstand.

Bedankt om ons te helpen deze  richtlijnen vlot op te volgen!