Coronamaatregelen

UPDATE 7 maart 2022

Het overlegcomité kwam op 4 maart opnieuw samen en besliste om over te schakelen van code oranje naar code geel. Goed nieuws dus voor de sportsector! Code geel gaat in vanaf 7 maart.

Waar dien je nu nog rekening mee te houden?

  • Je hoeft geen mondmasker meer te dragen bij het betreden van een sportinfrastructuur; ook niet tijdens het sporten.
  • Lesgevers hoeven geen mondmasker meer op.
  • Hou afstand en ontsmet regelmatig de handen.

Ziek of risicocontact?

Kom niet naar de les:

  • als je instructies hebt gekregen van school of CLB om geen buitenschoolse activiteiten te doen,
  • als je ziek bent of je ziek voelt.

Bij twijfel, blijf thuis.

Heb je al lessen bijgewoond en blijk je COVID-19 te hebben? Verwittig Oiterpe dan zo snel mogelijk op info@oiterpe.be of bel naar je lesgever.

Verluchting

De zalen worden zo veel mogelijk verlucht. Tijdens de les wordt een CO2-meter geplaatst.